Lär dig mer om ADHD

Med ökad kunskap om ADHD kan du som förälder bättre stödja ditt barn och orka med utmanande situationer

Kunskap som hjälper

Föräldrar till barn med ADHD får genom utbildningsprogrammet värdefull psykopedagogik och byter erfarenheter med andra.

Utbildningen är ett komplement till kontakten med barn- och ungdomspsykiatrin, då det oftast inte finns varken personal, lokal eller tid till så intensiva informationsinsatser som denna utbildning erbjuder.

Läs mer om utbildningen här!

 Fördelar med utbildningen
  • Deltagarna går kursen när de vill.
  • Deltagarna kan vara helt anonyma, istället för att sitta i grupp med andra från orten.
  • Deltagarna kan byta erfarenheter och interagera med andra i liknande situation.
  • Utbildning frigör personal, tid och lokaler som annars skulle tas i anspråk för detta.
  • Vårdgivaren kan erbjuda deltagarna utbildning oavsett invändningar som långa avstånd i ett stort geografiskt upptagningsområde eller hög belastning i antal vårdtagare.
Lika vård för alla!

Alla föräldrar, oavsett bostadsort, får samma psykopedagogik efter en ADHD-diagnos, när detta utbildningsprogram kan erbjudas.

Vi samarbetar och har stöd från:

adhdutbildningAlmi_Fp_Grön_RGB