Psykopedagogik

Psykopedagogik handlar om att få kunskap om den sjukdom eller funktionshinder som man själv eller någon i ens närhet har. Det handlar även om att få bättre sociala färdigheter, till exempel hur man bäst löser problem som hänger ihop med sjukdomen/funktionshindret.

Vad är syftet med psykopedagogik?

Meningen med psykopedagogiken är att vara en del av behandlingen. Den ska vara grunden som patienten och familjen står på för att bättre kunna hantera vardagen och ta sig an framtiden. Den har även till uppgift att skapa förståelse och minska hindren för den övriga behandlingen. Detta sker genom ökad kunskap om funktionshindret och att träffa andra i liknande situation.

Inom psykopedagogiken ses familjen som en resurs, som kan ha stor påverkan på patientens mående och fungerande.

Vad kan psykopedagogik innehålla?

Viktiga inslag i en psykopedagogisk intervention är:

  • Ökad kunskap på ett lätt sätt att lära
  • Information- och erfarenhetsutbyten mellan gruppdeltagarna
  • Möjligheten till känslomässig urladdning

Villduvetamer.nu grundar sig på dessa tankar om psykopedagogik.