Föräldrautbildning


Föräldrautbildningen är fortfarande under utveckling, men hur planeringen ser ut kan du läsa nedan.

Så här fungerar det

Utbildningen är fördelad på fyra block med varsin lektion, där du får ökad kunskap om ADHD och bättre förståelse för ditt barn. Du arbetar utifrån varje block under en vecka. Lektionerna består av en blandning av text, bild och video. Det finns dessutom uppgifter kopplade till varje lektion som du gör antingen själv eller tillsammans med föräldragruppen. Lektionerna är uppbyggda med samma struktur för att du lätt ska kunna ta till dig informationen. För dig som vill lära dig ännu mer, finns fördjupningsmaterial.

Föräldrautbildning om adhd

Tanken är att utbildningen ska vara ett komplement till er kontakt inom barn- och ungdomspsykiatrin, då det oftast inte finns möjlighet till så intensiva informationsinsatser (psykopedagogik) som denna utbildning erbjuder.

Föräldragrupp

Då en viktig del av utbildningen är utbyten med andra föräldrar, kommer du tillhöra en föräldragrupp som genomgår utbildningen under samma period. Gruppen består av fyra till tio stycken andra föräldrar i samma situation som du.  Du kan förbli helt anonym om du själv väljer det.

Psykologkontakt

Under utbildningen kommer det finnas möjlighet till kontakt och interaktion med psykolog i vårt diskussionsforum och chatt.

Programtid

Utbildningen startar varje vecka, med tillräckligt deltagarunderlag, och pågår i ungefär fyra veckor, med en lektion per vecka (block). Efter genomgången utbildning har du en viss tid fortfarande tillgång till information, övningar, chatt och diskussionsforum.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är förälder och har barn med ADHD.

Innehåll

Utbildningen är upplagd på fyra block med varsin lektioner med olika teman.

  • Lektion 1 – Vad är ADHD?
  • Lektion 2 – Hur påverkas familjen?
  • Lektion 3 – Hur ska jag bemöta mitt barn?
  • Lektion 4 – Vilket stöd finns för mitt barn?