Dagens medicin & Sjukvårdens forskningsdag

Konferens hos Dagens Medicin

Den 30 januari arrangerade Dagens Medicin en konferens med namnet ”Sjukvårdens forskningsdag.” Fokus för dagen var sjukvårdens uppdrag att ta tillvara på innovationer och forskning. Där fick jag och andra innovatörer möjlighet att ställa ut och visa upp oss för besökarna.

Inför denna dag hade jag förberett en film som på ett enkelt och fängslande sätt skulle presenter min idé med villduvetamer.nu. Under en viss tid kommer du att kunna se den på första sidan.